ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
Search

страхове Tag

Ако детето се е свързало с лоша компания

Спокойното и послушно дете започна ли да се променя, забавя ли се след училище, има ли тайни от вас? Или може би е иска да си направи татуировка и да не ходи на училище? Най-вероятно има нови приятели, чието влияние върху него може да не е твърде положително. Какви промени в поведението на детето могат да подскажат на родителите, че нещо се обърква и то е под влиянието на съмнителна компания? Всякакви контрастни изменения могат да са повод родителите да станат по-бдителни или да са по-внимателни към детето си. Да демонстрират пред него откритост и готовност за обсъждане на проблеми. Детето не е в състояние да скрие всичко за...

Страх от тъмнината

За страха от тъмнината или мамо, не изключвай светлината!

Чувството на страх само по себе си е реакция на тялото на външни влияния, които представляват заплаха за живота или здравето на човека. В основата на това явление е инстинктът за самосъхранение. Обаче страховете на децата често не предполагат реална заплаха. Те се основават на информация, получена от възрастен, която преминава през живото детско въображение и се допълва от неговите фантазии. При децата много страхове възникват в резултат на предишно травматизиращо събитие Ако едно дете е изпитало какъвто и да е стрес, например  било е ухапано от куче, то след това със сигурност ще изпитва ужас при вида на това животно. В някои случаи страхът при децата възниква...