ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
Search

За мен

Трепка Славова - детски психолог

Здравейте! Аз съм Трепка Славова, детски психолог.

Детският психолог е специалист, който помага на възрастните да разберат какво се случва с тяхното дете, помага им да преодолеят възникналите психологически трудности и да установят контакт между детето и възрастните.

За мен

Родена съм през 1958 г. в гр. Пазарджик. Живея и работя в гр. Пловдив. Семейна съм и имам едно дете.

Образование

1980 г. – Предучилищна педагогика в ИДУ “А. Тошева”, гр. Стара Загора

2004 г. – Висше образование в ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност „Предучилищна и начално училищна педагогика“

2005 г. – Магистърска степен в ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност „Детска и училищна психология“

2008 г. – Обучение на тема “Съвременна методика за работа на обществените възпитатели при работа с рискови деца”

2009 г. – Обучение на тема “Подходи за работа с деца с тревожност и страхове”

2009 г. – Обучение на тема “Психологическо консултиране при развод в семейството”

2009 г. – Обучение на тема “Методи на работа с деца с психосоматични проблеми”

2009 г. – Обучение на тема “Консултиране на семейства при трудности в общуването между родителите и децата”

2010–2011 г. – Базисно обучение по позитивна психотерапия

2014 г. – Квалификационен курс „Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други агресивни прояви“

2015 г. – Тренинг семинар „Психотерапия за детето и неговите родители – позитивен психодинамичен подход“

2016 г. – Обучение на тема „Работа с деца в агресивна среда“

2016 г. – Обучение на тема „Ериксонови техники за доверие“

2017 г. – Обучение на тема „Наркотични вещества. Видове, зависимости и техники за лечение“

2017 г. – Обучение на тема „Кризисна интервенция при работа с деца и родители“

2018 г. – Обучение на тема „Основи на компютърната сигурност в Интернет като помощно средство за противодействие на детската сексуална експлоатация и трафика на деца чрез Интернет“

2018 г. – Обучение на тема „Домашно насилие. Видове подходи към жертвата и насилника“

2019 г. – Обучение на тема „Капанът на сектите. Превенция и извеждане“

Трепка Славова - детски психолог

Професионален опит

Предучилищен педагог в различни детски градини в гр. Пловдив.

Работа към Община Пловдив в Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН).

Работа в ДДЛРГ „Рада Киркович“, гр. Пловдив.

Работа кън СУ „Константин Величков“, гр Пловдив.

Психолог на свободна практика.

Трепка Славова - детски психолог