ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
Search

комуникация Tag

Когато родителите станат деца

Когато връзките в семейството с нарушени, децата могат да поемат ролята на родител. В психологията това обръщане на ролята се нарича парентификация.   Как става това? Например, една майка започва да споделя преживяванията си с дъщеря си, говори за конфликти с бащата или партньора, обсъжда възможността за изневяра по бащина линия и др. И какво? Родителят за детето е силна фигура, на която да се облегне. Ако родителят стане приятел и търси подкрепа от детето, тогава детето не възприема родителя си като силна фигура. Детето получава страх от загуба на сигурност. Винаги е трудно за едно дете да чуе негативна информация за родителя си. Какво няма място в отношенията с децата?   Детският психолог съветва: Децата...

Трудности в общуването при тийнейджър: как да помогнeте?

Комуникацията е основната дейност на тинейджъра. Това е не само обмен на информация, но начин на себеизразяване, изграждане на самочувствие, придобиване на емоционална подкрепа и потвърждаване на нечия стойност. Следователно трудностите в общуването силно засягат емоционалното състояние и поведението на тинейджър. Въпреки това повечето юноши не са доволни от начина, по който се осъществява комуникацията им с връстници, притеснени от определени проблеми. Как можете да помогнете на вашия тинейджър да преодолее комуникационните проблеми? Можете да се научите да общувате само чрез комуникация. Затова на първо място трябва да проявите инициатива. Но това е въпросът. Защото същите причини, които причиняват други комуникативни затруднения, пречат на тинейджъра да стане по-активен...

Приоритети в развитието на детето в предучилищна възраст

С най-добри намерения много родители се опитват да вложат възможно най-много знания в детето си. И започват да правят това от много ранна възраст (например: да учи чужди езици, да чете, да брои и т.н.). Някои родители са мотивирани от добре познатата фраза „След три вече е късно.“ Те искат детето им да бъде по-добро от другите. Проявяват родителски страх от нещо, което „липсва“ и закъснява. Причините могат да бъдат много. И във всеки от тях има „собствена“ основа, някъде родителска, някъде научна. Съгласна съм, че в предучилищна възраст детето има най-висок потенциал за развитие. Мозъкът му може да побере огромно количество информация за период от три до шест...

Самостоятелно дете – мъдри родители

Всеки ден, започвайки от раждането, детето прави всичко, за да се отдели от родителите си. Всички тези умения - да се преобръща, да пълзи, да ходи, да яде - всички те са насочени към това в крайна сметка „да може само да направи всичко“ и да стане независим човек. С определена вътрешна зрялост и мъдрост на родителите, както и със здрава психика на детето, това се случва постепенно и естествено. Първата криза на раздяла е между 2 и 3 години. Любима фраза за децата става „Аз сам“. Родителите стават свидетели на истерични кризи от страна на детето само и само то да направи даденото нещо само.   Какви грешки могат...

Децата и развода: как да преодолеем кризата

Разпадането на семейството и разводът, болезнено се отразяват на всички членове в семейството. И бащата, и майката са подложени на стрес, но децата го чувстват особено остро. Дори ако на пръв поглед те не проявят никаква реакция, не бива да се мисли, че те не го преживяват. Не всички деца го показват открито. Виждайки проблеми във връзката на родителите, те подсъзнателно не искат да ги разстроят още повече. Но родителите често не забелязват състоянието на децата. Те възприемат външното им спокойствие за липса на емоции и се успокояват като мислят, че децата не се притесняват от развод. Не забелязвайки емоциите на децата, родителите значително намаляват техните шансовете за...

Играта като метод за психологическа корекция

Психологическата корекция с деца е завладяващ творчески процес, който развива всеки участник и дава уникално изживяване на взаимодействие. Важен критерий за психическото здраве на човек е способността да се адаптира към околната среда, да взаимодейства конструктивно с други хора и да бъде активен участник в социалния живот. Детството е началният етап във формирането на адаптивните способности на развиващата се личност. Когато едно дете живее и се развива в безопасна психологическа среда, своевременно задоволявайки основните си нужди от храна, сън, грижи, комуникация и любов, тогава то развива идеи за себе си и за света. Такова дете се научава да осъзнава своите нужди, да намира адекватни начини да ги задоволи и...