ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
Search

страх от тъмнината Tag

Трепка Славова - детски психолог, Пловдив / Posts tagged "страх от тъмнината"
Страх от тъмнината

За страха от тъмнината или мамо, не изключвай светлината!

Чувството на страх само по себе си е реакция на тялото на външни влияния, които представляват заплаха за живота или здравето на човека. В основата на това явление е инстинктът за самосъхранение. Обаче страховете на децата често не предполагат реална заплаха. Те се основават на информация, получена от възрастен, която преминава през живото детско въображение и се допълва от неговите фантазии. При децата много страхове възникват в резултат на предишно травматизиращо събитие Ако едно дете е изпитало какъвто и да е стрес, например  било е ухапано от куче, то след това със сигурност ще изпитва ужас при вида на това животно. В някои случаи страхът при децата възниква...